• svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

Α.Τ.Ε.Κ.Ε. Κεντρικά

Πέτρας 8, 12241 - Αιγάλεω

Επικοινωνήστε μαζί μας

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 3410781

Ωράριο

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

 • Δευ. - Παρ.7:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.
 • Σάβ. - Κυρ.Κλειστά
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  thumb

  Α.Τ.Ε.Κ.Ε. Κεντρικά

  Πέτρας 8, 12241 - Αιγάλεω

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Looking for a quality and affordable builder for your next project?

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  210 3410781

  Ωράριο

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Δευ. - Παρ.7:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.
  • Σάβ. - Κυρ.Κλειστά

  Η Εταιρία

  Η ΑΤΕΚΕ αποτελεί την ανώτερη εξελικτική βαθμίδα μιας ατομικής επιχείρησης που ιδρύθηκε το 1974 από τον Δημήτριο Αλεξόπουλο. Το 1991, καθώς οι απαιτήσεις των εργασιών διαρκώς αυξάνονταν, οι υψηλές φιλοδοξίες σε συνδυασμό με τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του ιδιοκτήτη της είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα την ίδρυση της Ανώνυμης κατασκευαστικής εταιρίας “ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΕΚΕ”.

  Σκοπός

  Σκοπός της εταιρίας είναι η συνεχής διατήρηση των κατασκευαστικών Standard σε “peak level”, η άρτια απόκριση σε projects υψηλών απαιτήσεων και το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα των έργων που αναλαμβάνει. Αυτή ακριβώς η εταιρική δέσμευση κατέστησαν την ΑΤΕΚΕ ως ένα από τα μεγαλύτερα και διαρκώς αναπτυσσόμενα “Brand name” στον απαιτητικό κλάδο των κατασκευών.

  • 0+

   Τόνοι μεταλλικών

  • 0+

   Κατασκευαστικά projects

  • 0+

   Ενεργειακά projects

  • 0+

   Ανθρώπινο δυναμικό

  Έχετε πολλούς σημαντικούς λόγους

  Για να μας επιλέξετε…

  Οι πλήρως καθετοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, το εύρος των τεχνικών εφαρμογών, το υψηλό και εξειδικευμένο “Know How”, οι σύγχρονες αρχές διοίκησης και project management, η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σε όλα τα στάδια καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και των στελεχών μηχανικών, μας καθιστά ένα “One Stop Shop” σύγχρονης αντίληψης.

  Στόχοι

  Χωρίς ποτέ να σταματάμε να αναπτυσσόμαστε και με δεδομένες τις συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις στο χώρο των τεχνικών έργων, η ΑΤΕΚΕ θέτει ως στόχο την συνεχή διεύρυνση και επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς και χώρους της αγοράς. 

  • Διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα projects που αναλαμβάνει.
  • Επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας στα έργα, επιμένοντας στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της ασφάλειας.
  • Εφαρμογή της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσο και των εθνικών και διεθνών προτύπων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη στους τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Αύξηση της παρουσίας της στους τομείς διαχείρισης – λειτουργίας και συντήρησης έργων.
  • Πιστή τήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Χρήση “up to date” τεχνολογίας εξοπλισμού και μηχανημάτων.
  • Επέκταση σε αγορές του εξωτερικού.
  • Δραστηριοποίηση σε τομείς χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

  Σε μια εποχή αστάθειας και προβληματισμού σε όλους τους τομείς, η ΑΤΕΚΕ δεν παύει να θέτει συνεχώς νέους στόχους για τα προσεχή χρόνια, επιδιώκοντας να συμβαδίζει αν όχι να προπορεύεται των νομοθετικών, τεχνικών και τεχνολογικών απαιτήσεων

  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

  Οι δραστηριότητες της ΑΤΕΚΕ οι οποίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

  “Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μεταλλικών Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Δομικών Έργων, Αντιεκρηκτικών Εγκαταστάσεων, Εγκαταστάσεων LPG, Φυσικού Αερίου, CNG, LNG, πρατηρίων Καυσίμων & Ενέργειας, Εμπορία Εξοπλισμού, Συντήρηση, λιτρομέτρηση & σφράγιση αντλιών καυσίμου.”

  Ο στόχος της εταιρείας είναι να διακρίνεται μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, παρέχοντας πάντα ανταγωνιστικές και πιστοποιημένες υπηρεσίες διατηρώντας τα standard ποιότητας στο υψηλότερο επίπεδο.

  Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία εφαρμόζει το Σύστημα Ποιότητας που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της, το οποίο έχει σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Να αποτελεί τη βάση της οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας.
  • Να διασφαλίζει με συστηματικό τρόπο τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και μέσω του συστήματος αυτού να επιτυγχάνεται μείωση του τελικού κόστους για τον πελάτη.
  • Να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών της παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • Να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του παραγομένου έργου.
  • Να εξασφαλίζει την άριστη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της εταιρίας.

  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΑΤΕΚΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο αναθεωρείται και βελτιώνεται αδιαλείπτως, από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών και προμηθευτών.

  Οι δραστηριότητες της ΑΤΕΚΕ περιλαμβάνουν τα παρακάτω συστήματα ποιότητας:

  ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  ISO 45001:2018
  ISO 39001:2012
  ISO 3834:2005
  EN 1090-1:2009 + A1:2011

  To Top