ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΛΙΑ LPG

Η αντλία είναι πολυβάθμια αυτόματης αναρρόφησης Sterling SIHI τύπου CEHA συνδεδεμένη μέσω αντιεκρηκτικού ελαστικού συνδέσμου με αντιεκρηκτικό ηλ/τήρα, με πιστοποιητικό ΑΤΕΧ πάνω σε κοινή μεταλλική βάση, αεροδιαχωριστή πλήρες με βαλβίδες αντεπιστροφής, by pass, ασφαλείας, σφαιρικές βαλβίδες σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία PED 97/23.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ LPG

Οι προτεινόμενοι διανομείς του οίκου 2A της σειράς Prima  είναι μια ασφαλής και αξιόπιστη επιλογή διανομέα για το LPG , είναι σύμφωνοι με την Ελληνική νομοθεσία, πληρούν τις προδιαγραφές ΑΤΕΧ (Ε.Ο. 94/9/ΕΕ), έχουν πιστοποίηση MID (Ε.Ο. 2004/22/ΕΕ), δυνατότητα επικοινωνίας με το σύνολο των κονσόλων που χρησιμοποιούν τα πρατήρια, πλακέτες με οθόνες LCD με Backlight, παροχή 45lit/min, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 25 bar και ακρίβεια μέτρησης 0,5%.

2A Prima series

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ LPG

Yποβρύχια εμβαπτιζόμενη αντλία εξοπλισμένη με βαλβίδα By pass και σύστημα manifold για την ασφαλή λειτουργία της και εύκολη συντήρησή της.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒEΣΗΣ

Στο χώρο της δεξαμενής θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πάνω από την ανθρωποθυρίδα της δεξαμενής και σε ύψος 0,60μ θα τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής το οποίο ενεργοποιείται από δύο αντιεκρηκτικούς θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές.

 

Το σύστημα αποτελείται από τον πίνακα πυρανίχνευσης, τους δύο θερμοδιαφορικούς αντιεκρηκτικούς ανιχνευτές που σε περίπτωση ενεργοποίησής του δίνει εντολή για την ενεργοποίηση της σειρήνας, του φάρου και του συστήματος κατάσβεσης. Το σύστημα κατάσβεσης αποτελείται από τη φιάλη με το κατασβεστικό υλικό και τις σωληνώσεις πάνω από την ανθρωποθυρίδα της δεξαμενής.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Sensitron tech.dataΤο σύστημα αποτελείται από τον πίνακα ανίχνευσης αερίων 4 ζωνών και τους 4 αντιεκρηκτικούς θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές που τοποθετούνται σε θέσεις πλησίον του διανομέα, της αντλίας, της ανθρωποθυρίδας της δεξαμενής και του σημείου πλήρωσης. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των ανιχνευτών είναι αντιεκρηκτική.

Με την ανίχνευση ύπαρξης εκρηκτικού μείγματος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία ενεργοποιείται το ανωτέρω σύστημα, μέσω του πίνακα κεντρικού ελέγχου, με συνέπεια το κλείσιμο των πνευματικών βανών ασφαλείας στα δίκτυα υγραερίου, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση, ενώ συγχρόνως τίθεται σε λειτουργία η σειρήνα αναγγελίας κινδύνου.

Lpg tech.data

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το πνευματικό σύστημα ασφαλείας αποτελείται από τους πνευματικούς κινητήρες οι οποίοι κλείνουν τις βάνες στα δίκτυα υγραερίου σε περίπτωση κινδύνου. Οι τηλεχειριζόμενες βάνες τοποθετούνται στην περιοχή της δεξαμενής και όσο ποιο κοντά σε αυτή στους σωλήνες υγρής φάσης και επιστροφής αέριας φάσης στο δίκτυο πλήρωσης της δεξαμενής στους σωλήνες παροχής υγρής και αέριας φάσης της συσκευής διανομής οι ανωτέρω βάνες κλείνουν με την ενεργοποίηση είτε του συστήματος πυρόσβεσης είτε του συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων είτε με το κομβία χειρισμού εκτάκτου ανάγκης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ηλεκτρολογικός Πίνακας LPG στεγανός κατηγορίας IP 55. Αυτός θα τροφοδοτηθεί από τον Γενικό Πίνακα του Πρατηρίου και θα τροφοδοτεί: τις αντλίες της δεξαμενής , τον μαγνητικό δίκτυ μέτρησης στάθμης, τις ηλεκτρονικές κεφαλές του διανομέα, το φωτισμό του διανομέα, και ελέγχει τις πνευματικές βάνες ασφαλείας. Στον πίνακα συνδέονται οι ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, διαθέτη σύστημα διάγνωσης βλαβών και έγχρωμη οθόνη LCD οπτική απεικόνιση των ενδείξεων και ενημέρωση του χρήστη.

Οι βασικές οπτικές ενδείξεις του πίνακα είναι:

  • Συνεχή ένδειξη της στάθμης της δεξαμενής
  • Την κατάσταση της καθοδικής προστασίας και την μέτρηση της διαφοράς δυναμικού της
  • Το ποσοστό ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων σε κάθε ζώνη
  • Την κατάσταση λειτουργίας του διανομέα και της αντλίας
  • Προστασία από υπερπλήρωση
  • Προστασία της αντλίας από ξηρά λειτουργία

Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του πίνακα και όλης της εγκατάστασης μέσω Internet

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Μεταξύ του συστήματος ασφαλείας του πρατηρίου και του συστήματος ανασφάλειας του βυτιοφόρου τοποθετείται σύστημα Interlock. Επομένως κατά την φάση της παράδοσης ισοσταθμίζει τα ηλεκτρικά φορτία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο βυτίο, εάν υπάρχει ανάγκη το σύστημα Interlock κλείνει και τις βάνες της δεξαμενής. Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο και πιστοποιημένο κατά ΑΤΕΧ.

technical manual

ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Στην δεξαμενή εγκαθίσταται ειδικός αισθητήρας (ράβδος) κατάλληλου μήκους για την μέτρηση στάθμης του υγραερίου και της θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας αυτός υπερκαλύπτει και την πλέον απαιτητική προδιαγραφή ακρίβειας διεθνώς, επιτυγχάνοντας άριστη ακρίβεια ανίχνευσης μεταβολής στάθμης καυσίμου. Τη χρήση της βέργας αυτής, θα μπορέσετε να την εκμεταλλευτείτε μελλοντικά για να συνδεθείτε με οποιοδήποτε συμβατό το σύστημα εισροών εκροών του πρατηρίου.

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η πρόταση μας, βασίζεται στον αποτελεσματικότερο τρόπο προστασίας από διάβρωση της δεξαμενής που βρίσκεται μέσα στο έδαφος, την καθοδική προστασία.
Στην μέθοδο αυτή, η δεξαμενή συνδέεται μέσω καλωδίου με μία ή περισσότερες ανόδους. Η άνοδος είναι τοποθετημένη μέσα στο έδαφος και διαβρώνεται επιλεκτικά αντί της δεξαμενής.

Έτσι με την πάροδο του χρόνου φθείρεται, ενώ η δεξαμενή διατηρείται ανέπαφη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται παράταση 5 ετών του ελέγχου της δεξαμενής, πετυχαίνοντας μεγάλη μείωση στο κόστος του ελέγχου της πενταετίας.

Με την καινοτόμα εφαρμογή του γενικού μας πίνακα, την μέτρηση της καθοδικής προστασίας την διαβάζουμε από τον LCD touch screen πίνακα του πρατηρίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Όλα τα υπέργεια και υπόγεια δίκτυα κατασκευάζονται από σωλήνες χαλύβδινους άνευ ραφής Sch80 κατά API 5L Grade Β. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, γωνιές, μούφες, μαστοί, συστολές) θα είναι χαλύβδινα, αντίστοιχης ποιότητας και προδιαγραφών με αυτές των σωληνώσεων των τμημάτων των δικτύων στα οποία τοποθετούνται.

TOP