ΠΡΟΪΟΝΤΑ

TANK CONTAINER

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ DIESEL

Η εταιρία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Α.Τ.Ε.Κ.Ε. μετρώντας περισσότερα από 40 έτη συνεπούς και αδιάλειπτης παρουσίας στον απαιτητικό χώρο των πετρελαιοειδών, σχεδίασε, εξέλιξε και κατασκεύασε μια πλήρως εξοπλισμένη φορητή μονάδα αποθήκευσης και παροχής καυσίμου (“Tank Container Unit”), τηρώντας και εφαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Οδηγιών.

Η δυνατότητα  ευέλικτης χωροθέτησης ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης, η στιβαρή και ασφαλής κατασκευή, το πλήθος των επιλογών επέκτασης και προσθήκης επιπλέον εξοπλισμού καθώς και η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης του εξυπηρετούμενου στόλου οχημάτων, την καθιστά ιδανική λύση υψηλών και απαιτητικών προδιαγραφών.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βασικός εξοπλισμός

 • Skid κατασκευή από container 20’ (6m) έως 40’ (12m) με σίτες εξαερισμού και μεταλλικό κάλυμμα για πρόσβαση στη ανθρωποθυρίδα
 • Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
 • Δεξαμενή έως 20m3
 • Πιστοποιημένος αντιεκρηκτικός εξοπλισμός
 • Υποδομή συστήματος Εισροών – Εκροών
 • Λεκάνη ανάσχεσης διαρροών ίσου όγκου με την περιεχόμενη δεξαμενή
 • Πλήρωση με Camlock 4’’
 • Εξαέρωση 2’’
 • Αντιολισθηρό δάπεδο
 • Διαπιστευμένος ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής
 • Αλφάδια για την οριζοντιότητα επί του εδάφους
 • Αναμονές σύνδεσης για πρόσθετες δεξαμενές

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Αντλία μονή ή δίδυμη, κανονικής ή ταχείας ροής
 • Σύστημα Εισροών – Εκροών
 • Αυτοματισμός επιλογής δεξαμενής κατά την παράδοση
 • Πλήρης αυτονομία με χρήση Η/Ζ
 • Δημιουργία χώρου γραφείου / αποθήκης εντός του container
 • Μηχανική βέργα μέτρησης στάθμης αποθεμάτων βαθμονομημένη ανά 1mm
 • Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής
 • Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
 • Πλήρωση δεξαμενής από χαμηλά (bottom loading)
 • Σύστημα προστασίας από υπερχείλιση (overfill protection)

Πλεονεκτήματα T.C.U.

 • Άμεση κάλυψη αναγκών σε καύσιμο ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία
 • Ευελιξία χωροθέτησης εντός του εργοταξίου ή της εξορυκτικής μονάδας
 • Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου
 • Έλεγχος και διαχείριση της τροφοδοσίας του στόλου οχημάτων
 • Δυνατότητα μεταφοράς ανάλογα με την πρόοδο του έργου
 • Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η αντλία καυσίμου είναι λιτρομετρημένη, ηλεκτρονική, με δυνατότητα καταγραφής των τμηματικών παραδόσεων και των παραδόσεων ανά βάρδια. Η παροχή της μπορεί να είναι 40lt/min, 70lt/min και τα ακροσωλήνια φέρουν αποσπώμενους συνδέσμους ή συνδέσμους ταχείας αποκοπής (BREAKWAY VALVE).

 

Το “Tank Container” θα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις και Βεβαιώσεις εξοπλισμού, κατασκευής και λειτουργίας, οι οποίες παρατίθενται ακολούθως και παραδίδονται μαζί με την μονάδα. Ήτοι μαζί με το προϊόν θα παρέχονται:

 • Πιστοποιητικά κατάλληλου αντιεκρηκτικού εξοπλισμού κατά ΑΤΕΧ, ανάλογα με την Ζώνη τοποθέτησης του εντός της εγκατάστασης και σύμφωνα με την συνταχθείσα Μελέτη Εκρηκτικών Ζωνών, η οποία και θα παραδοθεί.
 • Πιστοποιητικό ADR δεξαμενής και Βεβαίωση μηχανικού για την συμμόρφωσή της με το πρότυπο BS EN 12285-2:2005.
 • Συμμόρφωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
 • Βεβαίωση Υδραυλικής Δοκιμής λεκάνης ανάσχεσης διαρροών.
 • Διαπιστευμένοι ογκομετρικοί πίνακες από Εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.
 • Πιστοποίηση ορειχάλκινης μηχανικής βέργας μέτρησης στάθμης καυσίμου.
 • Βεβαίωση Η/Μ ελέγχου από μηχανικό.
 • Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Μελέτη κατανομής εκρηκτικών ζωνών υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό.
 • Βεβαίωση Υδραυλικής Δοκιμής δικτύου καυσίμων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

Το MC ΒΟΧ είναι ένα σύστημα ελέγχου πολλαπλών χρηστών που επιτρέπει τον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμου. Το σύστημα MC ΒΟΧ αποτελείται από ένα πάνελ πολλαπλών εφαρμογών που περιέχεται σε ένα κουτί προστασίας .Εμπεριέχει επίσης ένα ειδικό λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή και μια σειρά από εξαρτήματα για εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα MC BOX στην βάση δεδομένων του υπολογιστή .

To σύστημα MC BOX μπορεί να διαχειριστεί άμεσα:

 • Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αντλίας
 • Αναγνώριση εξουσιοδοτημένων χρηστών μέσω του πλήκτρου i-button ή του κωδικού πρόσβασης
 • Προεπιλογή της ποσότητας που πρέπει να διανεμηθεί
 • Διαχείριση του μετρητή παλμών για τη μέτρηση της ποσότητας που διανέμεται
 • Διαχείριση ενός διακόπτη εξωτερικού επιπέδου για την απενεργοποίηση της αντλίας σε περίπτωση χαμηλής στάθμης καυσίμου στη δ/ξ
 • Διαχείριση του διακόπτη μπότας της αντλίας
 • Η άμεση σύνδεση με έναν υπολογιστή για την εξαγωγή αρχείων δεδομένων
 • Διαχείριση εξωτερικού εκτυπωτή
 • Το σύστημα είναι εύκολο στην εγκατάσταση και αδιάβροχο
 • Η σύνδεση καλωδίων βρίσκεται σε ηλεκτρικά κουτιά εύκολης πρόσβασης

Λεπτομέρειες κατασκευής:

 • Ανθεκτικό περίβλημα αδιάβροχο
 • Ηλεκτρονικός πίνακας με διπλή οθόνη και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικού και i-button αναγνώριση.
 • Μέγιστο ρεύμα: 6,5 Amp στα 230 V.

Η “ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.” εφαρμόζοντας την συσσωρευμένη εμπειρία της στον απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των καυσίμων και ενέργειας και έχοντας στο portfolio της πληθώρα κατασκευαστικών και μελετητικών Projects σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες Πετρελαιοειδών, είναι σε θέση να παρέχει άρτιες, ολοκληρωμένες, ποιοτικές, οικονομικές, ασφαλείς και λειτουργικές λύσεις, προσαρμοζόμενες κάθε φορά στις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για Tank Container.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

TOP