ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ

Στέγαστρο διπλής οροφής με προβαμμένη ψευδοροφή και οροφή από τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Σκελετός: Πρότυποι σιδηροδοκοί
Η κατασκευή είναι εξ ολοκλήρου βιδωτή. Παραδίδεται με γαλβανισμένες μετώπες και τα κατάλληλα αγκύρια. Μέγιστες διαστάσεις 8,30m x 8,30m

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΣΤΥΛΟ

Στέγαστρο διπλής οροφής με προβαμμένη ψευδοροφή και οροφή από τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Σκελετός: Πρότυποι σιδηροδοκοί
Η κατασκευή είναι εξ ολοκλήρου βιδωτή. Παραδίδεται με γαλβανισμένες μετώπες και τα κατάλληλα αγκύρια. Μέγιστες διαστάσεις 8,30m x 16,00m

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ

Στέγαστρο διπλής οροφής με προβαμμένη ψευδοροφή και οροφή από τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Σκελετός: Πρότυποι σιδηροδοκοί
Η κατασκευή είναι εξ ολοκλήρου βιδωτή. Παραδίδεται με γαλβανισμένες μετώπες και τα κατάλληλα αγκύρια. Μέγιστες διαστάσεις 8,00m x (πλήθος κολονών)

FEEDER ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Feeder διαφόρων τύπων με πολυκαρβονικά φύλλα.
Σκελετός: Πρότυπο σιδηροδοκοί
Ελαφριού τύπου κατασκευή κατάλληλη για συνένωση στεγάστρου – κτιρίου.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

Κατασκευή και τοποθέτηση του συνόλου του μεταλλικού στεγάστρου διπλής οροφής της νησίδας διανομέα με προβαμμένη ψευδοροφή και οροφή από τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων και επιφάνειας 6.00μΧ6.00μ. Ο σκελετός του στεγάστρου αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα, κύριες δοκούς, τεγίδες και αντιανέμια, σύμφωνα με την στατική μελέτη. Στην εργασία περιλαμβάνεται η απαραίτητη αμμοβολή για τον καθαρισμό όλων των μεταλλικών στοιχείων του σκελετού. Επίσης περιλαμβάνεται ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με μία στρώση πράϊμερ περίπου 25 μμ και δύο στρώσεις ντούκο περίπου 30-35 μμ ανά στρώση. Η δεύτερη στρώση θα είναι αλκυδικό. Η κατασκευή είναι εξ ολοκλήρου βιδωτή. Παραδίδεται με γαλβανισμένες μετώπες και τα κατάλληλα αγκύρια.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Δ/Ξ LPG

Κατασκευή και τοποθέτηση του μεταλλικού στεγάστρου μονής οροφής που θα στεγάζει την Δ/Ξ LPG από τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο σκελετός του στεγάστρου αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα, κύριες δοκούς, τεγίδες και αντιανέμια, σύμφωνα με την στατική μελέτη.

Στην εργασία περιλαμβάνεται η απαραίτητη αμμοβολή για τον καθαρισμό όλων των μεταλλικών στοιχείων του σκελετού. Επίσης περιλαμβάνεται ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με μία στρώση πράϊμερ περίπου 25 μμ και δύο στρώσεις ντούκο περίπου 30-35 μμ ανά στρώση. Η δεύτερη στρώση θα είναι αλκυδικό.

TOP