ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σύστημα SAFE FILLER για πρατήρια κάτω από πολυκατοικίες.

IMG_0885

Εγκατεστημένο σύστημα SAFE FILLER της ΑΤΕΚΕ σε εταιρικά πρατήρια του ομίλου πετρελαιοειδών της Motoroil με αδιάληπτη λειτουργεία από την ημέρα εγκατάστασης του συστήματος (3 Νοεμβρίου 2017) έως και σήμερα.

DSC05510

H ATEKE ανέπτυξε ένα πλήρος αυτοματοποιημένο σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη των προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Νόμο 4439/2016 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 222/30-11-16) και συγκεκριμένα όσα ρητώς περιγράφονται στο Άρθρο 25: «Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους». Παράλληλα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καλύπτονται και οι όποιες πρόσθετες απαιτήσεις και προδιαγραφές του πελάτη. Η ασφάλεια του συστήματος και της εγκατάστασης, η εργονομία και η ευκολία χρήσης, η δυνατότητα ελέγχων πριν και μετά την εγκατάσταση καθώς και η δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος είναι οι κύριοι παράμετροι στους οποίους στηρίχθηκε το σύστημα

ΑΡ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ

Βασική λειτουργία συστήματος

Η βασική λειτουργία του συστήματος Safe  Filler περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενες βάνες κατάλληλες για ATEX ZONE 1 (open / close) αποκοπής καυσίμου, οι οποίες επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι δυο απαιτητές συνθήκες ελέγχου βάσει της προαναφερθείσας Νομοθεσίας για όλο το διάστημα της παραλαβής του καυσίμου (βλέπε Εικόνα 3 Διάταξη Συστήματος – SAFE FILLER).

Συνθήκη 1

Εξασφάλιση ορθής σύνδεσης ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών από τον Vapor Recovery Adaptor στο βυτιοφόρο όχημα μέσου του σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης.

Συνθήκη 2

Ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου.

Το σύστημα, για όλο το χρονικό διάστημα εκφόρτωσης του βυτιοφόρου, επιτηρεί και βαθμονομεί την συνέχεια γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο.

Το Safe Filler διαθέτει ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής 10.000 ενεργειών και σφαλμάτων.

Διάταξη

Εξοπλισμός συστήματος:

Ο βασικός εξοπλισμός του συστήματος ελέγχου αποτελείται από τα εξής:

1. Κεντρικός πίνακας ελέγχου (πίνακας αυτοματισμού) και υποπίνακας πνευματικών βανών

Ο πίνακας κατασκευάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα με χρήση πιστοποιημένων υλικών (βλέπε Εικόνα 1 Κεντρικός πίνακας ελέγχου (πίνακας αυτοματισμού)).

Σε κάθε πίνακα ενσωματώνονται:

 • Διακόπτες αέρος με φίλτρο ρυθμιστή και λιπαντήρα αέρος
 • Διακόπτης άμεσης διακοπής λειτουργίας ‘’emergency button’’
 • Έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (Programmable Logical Controller PLC.
 • Οθόνη αφής (touch screen) στη πρόσοψη του πίνακα.

Με στόχο την παροχή ασφαλούς και εύκολης πρόσβασης στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, και λαμβάνοντας υπόψη την δυνατή διαθεσιμότητα χώρων των πρατηρίων, το PLC η οθόνη αφής και τα βοηθητικά εξαρτήματα είναι τοποθετημένα μέσα σε πίνακα που θα εγκατασταθεί σε σημείο που θα εξυπηρετεί τόσο την λειτουργία του πρατηρίου, όσο και την διαδικασία της παράδοσης-παραλαβής καυσίμου στο πρατήριο.

 1. Μηχανισμός ελέγχου ορθής σύνδεσης ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου οχήματος με τον σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου με μαγνητική επαφή κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου.
 2. Ηλεκτρονικό σύστημα μανδάλωσης γείωσης 
 1. Αντιεκρηκτικές τηλεχειριζόμενες αεροβάνες δεξαμενών αποκοπής καυσίμου
 2. Λοιπά όργανα και εξοπλισμός

Όργανα τοποθετημένα στη μονάδα ή στο σύστημα κατάλληλα για προσδιορισμό της ζώνης στην οποία λειτουργεί το σύστημα όπως:

 • Gas detectors system.
 • Κουμπί λιτρομέτρησης.
 • Pressure sensor and transmitter Αντιεκρηκτικού τύπου (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Συμπιεστής αέρος (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Leak check system (προαιρετικός εξοπλισμός).

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TOP