ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
(ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)

1. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τύπος Διάμετρος (D) Μήκος (B) Διάμετρος(D) Μήκος (B) Διάμετρος (D) Μήκος (B)
7m3 1,70m 3,30m 1,90m 2,90m
10m3 1,70m 4,80m 1,90m 3,90m 2,00m 3,60m
15m3 1,70m 6,80m 1,90m 5,60m 2,00m 5,10m
20m3 2,00m 6,60m

 

Άλλοι τύποι δεξαμενών κατασκευάζονται κατά παραγγελία στις ακόλουθες διαμέτρους:
1,50m – 1,60m – 1,80m – 2,00m – 2,50m

Πληροφορίες προϊόντος:
Σώμα: Σίδηρος
Πυθμένας: Ολόσωμος χωρίς ραφή
Πόδια Δεξαμενής: Κατά παραγγελία

2. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Όλοι οι τύποι δεξαμενών διπλού τοιχώματος κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

Πληροφορίες προϊόντος:
Σώμα: Σίδηρος
Πυθμένας: Ολόσωμος χωρίς ραφή

3. ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τύπος Διάμετρος (D) Μήκος (B) Διάμετρος (D) Μήκος (B) Διάμετρος (D) Μήκος (B)
7m3 1,70m 3,30m 1,90m 2,90m
10m3 1,70m 4,80m 1,90m 3,90m 2,00m 3,60m
15m3 1,70m 6,80m 1,90m 5,60m 2,00m 5,10m
20m3 2,00m 6,60m

 

Άλλοι τύποι δεξαμενών κατασκευάζονται κατά παραγγελία στις ακόλουθες διαμέτρους:
1,50m – 1,60m – 1,80m – 2,00m – 2,50m

Πληροφορίες προϊόντος:
Σώμα: Σίδηρος
Πυθμένας: Ολόσωμος χωρίς ραφή
Πόδια Δεξαμενής: Κατά παραγγελία

Κατασκευάζονται δεξαμενές υπέργειες και υπόγειες από 3.000 λίτρα και άνω, και διαφόρων διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας. Για την κατασκευή των δεξαμενών χρησιμοποιείται λαμαρίνα ST 37-2 σε 5mm, 6mm, 8mm με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

H συγκόλληση γίνεται με ηλεκτρόδιο & argon για μεγαλύτερη στεγανότητα, βάφονται εξωτερικά με ασφαλτικό γαλάκτωμα υψηλής ποιότητος και δοκιμάζονται με υδραυλική δοκιμή για τυχόν διαρροές.

Συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ADR.

4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Σύντομα κοντά σας.

TOP