ΠΡΟΦΙΛ

ΣΤΟΧΟΙ

  • Διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει.
  • Επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας στα έργα της, με τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς ασφάλειας.
  • Eφαρμογή της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσο και των εθνικών και διεθνών προτύπων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη στους τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Αύξηση της παρουσίας της στους τομείς διαχείρισης – λειτουργίας και συντήρησης έργων.
  • Πιστή τήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης.
  • Χρήση τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και μηχανημάτων.
  • Επέκταση σε αγορές του εξωτερικού.
  • Δραστηριοποίηση σε τομείς χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • Δραστηριοποίηση στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική – ηλιακή).

Σε μια εποχή αστάθειας και προβληματισμού σε όλους τους τομείς, η ΑΤΕΚΕ δεν παύει να θέτει νέους πάντα στόχους για τα προσεχή χρόνια.

TOP