ΠΡΟΦΙΛ

ISO / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δραστηριότητες της ΑΤΕΚΕ οι οποίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

“Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μεταλλικών Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Δομικών Έργων και Αντιεκρηκτικών Εγκαταστάσεων”
Ο στόχος της εταιρείας είναι να διακρίνεται μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, παρέχοντας πάντα ανταγωνιστικές και πιστοποιημένες υπηρεσίες σε ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία εφαρμόζει το Σύστημα Ποιότητας που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της, το οποίο έχει σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Να αποτελεί τη βάση της οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας.
  • Να διασφαλίζει με συστηματικό τρόπο τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της και μέσω του συστήματος αυτού να επιτυγχάνεται μείωση του τελικού κόστους για τον πελάτη.
  • Να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών της παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • Να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του παραγομένου έργου.
  • Να εξασφαλίζει την άριστη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της εταιρίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΑΤΕΚΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο αναθεωρείται και βελτιώνεται όταν χρειάζεται, από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών και προμηθευτών.

Οι δραστηριότητες της ΑΤΕΚΕ περιλαμβάνουν τα παρακάτω συστήματα ποιότητας:

ATEKE
ISO9001:2015
ISO 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
ISO 1090-1:2009 + A1:2011


TOP