ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ &
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • EKO
 • EKO
 • EKO
 • EKO - 6ο Χιλιόμετρο Αθηνών-Κορίνθου
 • EKO - Σείριος
 • EKO - Σείριος
 • AVIN - ΣΕΑ Λεπτοκαρυάς
 • AVIN - Χορτιάτης
 • BP
 • ETEKA
 • ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
 • SHELL
 • CYCLON

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουμε κατασκευάσει και συντηρούμε περισσότερα από 1500 πρατήρια σε κάθε γωνία της Ελλάδος και έχουμε συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου
(ΕΚΟ, BP, AVIN, SHELL, CYCLON, ETEKA, ΤΟΤΑΛ, ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, ΕΛΔΑ και άλλες).

Ξεκινώντας από λευκό χαρτί και δίνοντας μεγάλη βάση στη σωστή μελέτη και στο σχεδιασμό ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων, αναλαμβάνουμε ένα έργο από το στάδιο της έκδοσης των απαραίτητων αδειών έως και την τελευταία εργασία κατασκευής του.

Σε ένα χώρο ειδικών απαιτήσεων, η ευρεία εμπειρία που αποκόμισε η ΑΤΕΚΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών την καθιστά την ικανότερη εταιρία στο δύσκολο και επικίνδυνο πεδίο των υγρών καυσίμων.

Η πείρα και η εξειδίκευση στον τομέα αυτό, μας επιτρέπει την κατασκευή και συντήρηση μεγάλου εύρους εργασιών όπως:

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Πρατήρια υγραερίου και μικτά πρατήρια καυσίμων
 • Εγκαταστάσεις διανομής υγρών καυσίμων
 • Εγκαταστάσεις διανομής υγραερίου
 • Διυλιστήρια
 • Αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις και κάθε είδους εξειδικευμένη εργασία στον τομέα

Ο όγκος των πρατηρίων που η εταιρεία μας έχει κατασκευάσει είναι πολύ μεγάλος. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά έργα από τους κύριους συνεργάτες μας.

ΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία μας τον Φεβρουάριο του 2009 άρχισε την κατασκευή του πρατηριακού τμήματος του έργου στα ΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ στην Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ στη ΛΑΡΙΣΑ. Με πιεσμένο χρονοδιάγραμμα και μέσα στον ελάχιστο χρόνο που μας παραχωρήθηκε (55 ημερολογιακές ημέρες) κατασκευάσαμε τα 6 μεταλλικά κτίρια που αφορούσαν την αίθουσα πρατηρίου, το πλυντήριο και το βουλκανιζατέρ καθώς και τα μεταλλικά στέγαστρα συνολικής επιφάνειας άνω των 800μ2

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κατασκευή νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ επί της Ε.Ο. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο Ν. Ευρυτανίας. Το πρατήριο ολοκληρώθηκε το 2009 “με το κλειδί στο χέρι” σε 110 ημέρες με κτίριο 160μ2, χώρους ανεφοδιασμού, στέγαστρα 192μ2, 5 υπόγειες δεξαμενές καυσίμων και περιβάλλοντα χώρο 2.400μ2.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
Ανακατασκευή πρατηρίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στο πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο 17º ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Αποξηλώθηκε το παλαιό πλυντήριο, ανακατασκευάστηκαν η αίθουσα πωλήσεων και το νέο πλυντήριο καθώς έγιναν και πολλές ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες που αφορούν την υποδομή του πρατηρίου.

ΚΑΛΥΨΩ 64
Ανακατασκευή πρατηρίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στο πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται επί της οδού Ιφιγένειας 48 στο Ν. Ηράκλειο . Αποξηλώθηκε το παλαιό πλυντήριο, ανακατασκευάστηκαν η αίθουσα πωλήσεων και το μικρό πλυντήριο καθώς έγιναν και πολλές εργασίες που αφορούν την υποδομή του πρατηρίου.

Σ.Ε.Α. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Κατασκευή πρατηρίου στα Σ.Ε.Α. της εταιρείας AVIN στη Λεπτοκαρυά το 2012. Η κατασκευή του πρατηριακού τομέα του Σ.Ε.Α. περιλάμβανε την αίθουσα πωλήσεων, το βουλκανιζατέρ, στέγαστρα, ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο του πρατηρίου.

ΜΕΣΣΗΝΗΣ Λ.ΚΥΜΗΣ
Οι εργασίες διήρκησαν 60 ημερολογιακές ημέρες το οποίο αποτελεί και μια από τις πιο γρήγορες κατασκευές νέου πρατηρίων . Το συγκεκριμένο έργο αφορά την καθαίρεση του υφιστάμενου πλυντηρίου καθώς και εσωτερικών τοιχοποιιών, θυρών του καταστήματος του πρατηρίου, την ενίσχυση του εναπομένοντος κτιρίου και την επέκταση του πρατηρίου υγρών καυσίμων με την γενική κατασκευή των χώρων του κτιρίου (κατάστημα, κλιμακοστάσιο) από οπλισμένο σκυρόδεμα, την κατασκευή νέων εσωτερικών χώρων και χρήσεων. Επιπλέον την προσθήκη νέου χώρου πλυντηρίου και μηχανοστασίου, δημιουργία χώρου καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, δημιουργία wc ανδρών, wc γυναικών, wc ΑΜΕΑ, την κατασκευή εισόδου στο ισόγειο, την κατασκευή νέων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, την προσθήκη νέας νησίδας αντλιών καθώς και νέας αντλίας καυσίμων και την κατασκευή νέου βιομηχανικού δαπέδου στο πρατήριο Μεσσήνης στην Λ.Κύμης στην Ν.Ιωνία.

ΜΥΚΟΝΟΣ
Κατασκευή νέου μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου για την εταιρία CORAL Α.Ε στη Μύκονο.
Το συνολικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε χωματουργικές, Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες πλήρους κατασκευής για κτίριο 120 μ2 από οπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένου αίθουσας πωλήσεων, γραφείο διαχειριστή, αποθήκης, χώρους WC και μηχανοστάσιο. Κατασκευή φατνίων υπογείων δεξαμενών υγρών καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 150 m3. Κατασκευή φατνίου δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας 18 m3. Χώρους ανεφοδιασμού βενζινών και πετρελαίων για Ι.Χ. και φορτηγά με μεταλλικό στέγαστρο 135 μ2. Χώρο ανεφοδιασμού υγραερίου για Ι.Χ. και φορτηγά με μεταλλικό στέγαστρο 36 μ2. Χώρο ανεφοδιασμού πετρελαίου θέρμανσης. Έργα υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Κατασκευή πλατείας 2.500 μ2 και επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου. Έργα υποδομών κόμβου και κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίου.

ΧΙΟΣ
Κατασκευή νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων στην επαρχιακή οδό ΧΙΟΥ-ΜΕΣΤΩΝ ΤΟ 2012. Η παρούσα μελέτη και κατασκευή – εργολαβία αφορά τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή του συνόλου του πρατηρίου, ήτοι την κατασκευή – αποπεράτωση του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, την κατασκευή των βάσεων του μεταλλικού στεγάστρου, την κατασκευή των υποβάσεων και θεμελιώσεων, την κατασκευή των κιβωτίων των υπογείων δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα και την εγκατάσταση των δεξαμενών, την κατασκευή των νησίδων των διανομέων του πρατηρίου και την εγκατάσταση των διανομέων, την κατασκευή των αποχετεύσεων και η/μ δικτύων, την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου των χώρων του πρατηρίου, την κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης, καθώς και την κατασκευή του στεγάστρου και του περιβάλλοντος χώρου του πρατηρίου, σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές – προδιαγραφές της μελέτης του έργου.

ΣΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κατασκευή μικτού πρατηρίου καυσίμων της εταιρείας πετρελαιοειδών CORAL A.E., το 2011 σε συνεργασία με την ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην περιοχή των Αρφαρών Μεσσηνίας. Το πρατήριο βρίσκεται στο τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας Χ.Θ. 219 Δεξιά.

ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΣ ΜΥΚΗΝΕΣ
Κατασκευή νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας ΕΤΕΚΑ στις Μυκήνες το 2012.
Το συνολικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε χωματουργικές, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες πλήρους κατασκευής για κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευή φατνίων υπογείων δεξαμενών υγρών καυσίμων. Χώρους ανεφοδιασμού βενζινών και πετρελαίων για Ι.Χ. και φορτηγά με μεταλλικό στέγαστρο. Έργα υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Κατασκευή πλατείας 3.500 μ2 από άσφαλτο. Έργα υποδομών κόμβου και κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίου.

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Κατασκευή νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ιδιαιτερότητα του πρατηρίου περιλάμβανε το 4κόλωνο στέγαστρο διαστάσεων 19 Χ 16 του οπίου η κατασκευή στήθηκε στο έδαφος με ενιαία φύλλα ψευδοροφής στεγάστρου στο μήκος της πλευράς των 16μ. Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκαν 2 τηλεσκοπικοί γερανοί.

TOP