ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(05.10.2015)
Πιστοποίηση

Η εταιρεία «Α.Τ.Ε.Κ.Ε – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από τον Αύγουστο του 2015 είναι πλέον εξουσιοδοτημένη να διενεργεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 109 της Απόφασης Α2-718/2014, όπως ισχύει, έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/ ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου και ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων. Επίσης μπορεί να διενεργεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 109 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. ΦΕΚ 2090/Β/31.7.2014),όπως ισχύει: Έλεγχο και σφράγιση των λοιπών σημείων, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση κυκλοφορίας του οργάνου, ή από εθνικές ευρωπαϊκές ή διεθνείς μετρολογικές συστάσεις (π.χ. WELMEC 10.6, OIML R117κλπ) σε αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου και ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πιστοποίηση σφράγισης αντλιών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πιστοποίηση σφράγισης λοιπών σημείων

 

« επιστροφή
TOP