ΝΕΑ

Κατασκευή Σ.Ε.Α Ιόνιας Οδού της εταιρείας SHELL
(21.12.2017)
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

Η Ιόνια Οδός ενώνει το Αντίρριο με τα Ιωάννινα και αλλάζει το χάρτη της Ηπείρου από την πλευρά της νότιας Ελλάδας. Η ΑΤΕΚΕ έχει αναλάβει την κατασκευή των τεσσάρων ΣΕΑ (Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών).

Οι σταθμοί που κατασκευάζει η ΑΤΕΚΕ βρίσκονται στην περιοχή της Φιλιππιάδας, Αμβρακίας και Αμφιλοχίας.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

Ανέγερση του μεγαλύτερου στεγάστρου πρατηρίου κατασκευασμένο στο έδαφος για λόγους ασφάλειας εργασιών.

« επιστροφή
TOP