ΝΕΑ

Κατασκευή Σ.Ε.Α. Ψαθόπυργου, στον Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών
(20.12.2017)
IMG_3445

Η παρούσα Εργολαβία κατασκευής αφορά στις οικοδομικές και η/μ εργασίες  κλάδος στο Σ.Ε.Α. Ψαθόπυργου, στον Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών, Χ.Θ. 110+200 (Χ.Θ. 0+000 : Κόμβος Αρχαίας Κορίνθου). Ειδικότερα αφορά στην κατασκευή του συνόλου του πρατηρίου, ήτοι την κατασκευή του κτηρίου και του στεγάστρου, την κατασκευή του συνόλου του Κτηρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών, ήτοι την κατασκευή του κτηρίου, την κατασκευή των υποβάσεων και θεμελιώσεων, την εγκατάσταση των δεξαμενών υγρών καυσίμων και του αερίου καυσίμου LPG και την αποπεράτωση του κιβωτίου αυτών, την κατασκευή των νησίδων των διανομέων του πρατηρίου και την εγκατάσταση των διανομέων, την κατασκευή των αποχετεύσεων και η/μ δικτύων, την κατασκευή των κρασπεδορείθρων, την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου και των ασφαλτικών των χώρων του πρατηρίου και του κτηρίου εξυπηρέτησης ταξιδιωτών, την εγκατάσταση των σημάτων του πρατηρίου, καθώς και την κατασκευή των χρωματισμών των κτιρίων, του στεγάστρου και του περιβάλλοντος χώρου του πρατηρίου.

« επιστροφή
TOP