ΚΤΙΡΙΑΚΑ
ΕΡΓΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Life Gallery Αθήνα
 • Ξενοδοχείο Miramare Ρόδος
 • Ξενοδοχείο Miramare Ρόδος
 • Ξενοδοχείο Miramare Ρόδος
 • Ξενοδοχείο Miramare Ρόδος
 • Ξενοδοχείο Miramare Ρόδος

Σε έργα υψηλών προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής, η ΑΤΕΚΕ στάθηκε επάξια και ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο σε ότι καλέστηκε να αντιμετωπίσει.

Έχοντας δείξει τα καλύτερα διαπιστευτήρια, συμβάλουμε σε έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης παράγοντας την εικόνα που η χώρα μας αξίζει και δικαιούται να προβάλει.

Ξενοδοχεία – Τουριστικά Καταλύματα

Προέλεγχος – Επιθεώρηση
Στα πλαίσια της τουριστικής οργάνωσης της χώρας, η εταιρία μας, με την νέα Υπηρεσία,
“Pre-Audit xenia”, δημιουργεί τις βάσεις για άμεση συνεργασία με ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο, προκειμένου να παρέχει, προτάσεις – λύσεις, για την αδειοδότηση και σωστή λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Προέλεγχος και Επιθεωρήσεις τουριστικών Καταλυμάτων
Στοχεύοντας στην δημιουργία ισχυρότερων βάσεων για την αναβάθμιση, τόσο στις εγκαταστάσεις , όσο και της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος , το 2015 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα της ποιοτικής κατάταξης σε νέα και υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα, (Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα / ΕΕΔΔ) σε αστέρια και κλειδιά.
Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης, σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές διατάξεις

 • Υ.Α. αρ. 21185 (ΦΕΚ 2840/Β-22/10/2014)
 • Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015)
 • Υ.Α. αρ. 219 (ΦΕΚ 14/Β-12/01/2015)
 • Απόφαση (ΦΕΚ 69/Β-16/01/2015)

Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Διαδικασία κατάταξης:
Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος. Το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Κάθε Ξενοδοχείο ή ΕΕΔΔ, κατατάσσεται σε κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εταιρεία μας πλήρως ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς μπορεί να αναλάβει τον προέλεγχο, την επιθεώρηση για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.
Όπως επίσης και την υποστήριξη όλης της διαδικασία για την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης.

Βήματα Προελέγχου

Έλεγχος και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης:

 • Έλεγχος Νομιμότητας Εγκαταστάσεων
 • Καταγραφή των υποχρεωτικών υποδομών – υπηρεσιών
 • Υπολογισμός Μορίων – αστεριών / κλειδιών
 • Τεχνική έκθεση αποτίμησης υφιστάμενης κατάστασης
 • Τεχνική Έκθεση υποβολής προτάσεων για την κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών

Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης κατηγορίας κατάταξης:

 • Έγραφα και αδειοδότησης για την τεκμηρίωση της κατηγορίας κατάταξης
 • Σύνταξη Σχεδίων Υφιστάμενης κατάστασης (εφόσον δεν υπάρχει φάκελος)
 • Τακτοποίηση αυθαιρεσιών
 • Σύνταξη Μελέτης Πυρασφαλείας
 • Νομιμοποίηση καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός καταλύματος

Πάντα με το καταλληλότερο και αρτιότερο ανθρώπινο δυναμικό προσφέρει την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 στα έργα που καλείται να αναλάβει.

LIFE GALLERY
Το ξενοδοχείο 5 αστέρων βρίσκεται στην Εκάλη. Η εταιρεία μας ανέλαβε τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τμήμα των κτιριακών υποδομών. Η πολυπλοκότητα των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων αποτέλεσε πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

MIRAMARE ΡΟΔΟΣ
Η εταιρεία μας ανέλαβε τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και τμήμα των κτιριακών υποδομών. Το ξενοδοχείο αποτελείται από πολλά ανεξάρτητα δωμάτια των 60τ.μ. δημιουργώντας μια μικρή συνοικία των οποίων οι απαιτήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών είναι υψηλές λόγω του μεγέθους του έργου καθώς και της θέσης του δίπλα στη θάλασσα.

TOP