ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων
 • Χώροι Γραφείων

Το άνετο και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον εργασίας, θεωρείται βασικός παράγοντας για την ύψιστη παραγωγή υπηρεσιών που θέλουμε να προσφέρουμε.

Τα γραφεία της εταιρίας μας στεγάζονται σε χώρους επιφάνειας 350m2, άρτια εξοπλισμένους με δίκτυο μηχανοργάνωσης και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, hardware και software, να παρέχουν πλήρη υποστήριξη στα παρακάτω τμήματα:

 • Μελετών
 • Σχεδιασμού
 • Τεχνικών εφαρμογών
 • Διοίκησης
 • Λογιστηρίου
 • Γραμματειακής υποστήριξης

Το άνετο και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον εργασίας και η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας μας υποστηρίζεται από ένα άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Την ανάπτυξη της εταιρίας συμπληρώνει ένας ισχυρός στόλος οχημάτων καθώς και ένας πλούσιος μηχανολογικός εξοπλισμός.

TOP