ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ανθρώπινο Δυναμικό

Διατηρώντας πάντοτε υψηλό αίσθημα ευθύνης σχετικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ζητήματα ασφαλείας, αναβαθμίζουμε διαρκώς τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού μας, στο οποίο παρέχουμε συνάμα μόνιμη ασφαλιστική κάλυψη κατά την συμμετοχή του στα υπό κατασκευήν έργα.

Η εταιρία απασχολεί σήμερα (Δεκέμβριος 2010) άνω των εξήντα (60) ατόμων μόνιμου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων :

 • Διπλωματούχοι μηχανικοί (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχ/κοί, ηλεκτρολόγοι μηχ/κοί, τοπογράφοι μηχ/κοί)
 • Σχεδιαστές
 • Οικονομικοί – λογιστές
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Εργοδηγοί
 • Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες
 • Αδειούχοι υδραυλικοί
 • Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
 • Οδηγοί φορτηγών οχημάτων
 • Χειριστές μηχανημάτων έργου
 • Εργατικό προσωπικό

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας μας, η αύξηση του όγκου των εργασιών, η δραστηριοποίηση σε νέους χώρους και τομείς και ταυτόχρονα οι υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας, είναι κίνητρα τα οποία μας ωθούν στην συνεχή φροντίδα ύπαρξης άρτιου, τόσο αριθμητικά όσο και καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

TOP