Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μια τεχνική-μελετητική εταιρεία μέλος του ομίλου εταιρειών ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΤΕΚΕ, ο οποίος εξειδικεύεται στη κατασκευή και συντήρηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεων από το 1974.

H ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών – έκδοσης αδειών για το σύνολο των τεχνικών έργων καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στις εξειδικευμένες υπηρεσίες της εταιρείας ανήκει και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ το οποίο παρέχει πιστοποιημένες ογκομετρήσεις για τις διακριβώσεις δεξαμενών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.”

Οι απαιτήσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων, ώθησαν τη ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ στη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοματοποιημένου συστήματος ογκομέτρησης.
Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου νόμου για την εγκατάσταση συστημάτων “εισροών – εκροών” και η απαίτηση εναρμόνισης με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, μετέτρεψε αυτήν την ανάγκη σε υποχρέωση.

Στόχος της Δομικής Προόδου είναι να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας. Σε αυτό συνάγει και η πιστοποίηση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δομικής Προόδου

TOP